Iedere dag groeien Dirk Jan Stuij

Reduce energy and earn money!

zonnepaneel.jpgHet gebruik van energie is onlosmakelijk verbonden met ons mensen. Zeker in de westerse wereld is het vanzelfsprekend dat we kunnen beschikken over schier eindeloze hoeveelheden energie.

Toch worden we ook al jaren lang gewaarschuwd over de eindigheid van beschikbare energiebronnen en de milieueffecten van bijvoorbeeld fossiele energie.

Tenslotte blijft de kostprijs van energie sterk stijgen. Gemiddeld met zo'n 5% per jaar.

Door het geven van inzicht in het energieverbruik is het mogelijk om een forse besparing in het gebruik van energie te realiseren.

Mijn focus ligt op:

  • Het meten van het energiegebruik en analyseren van de energiekosten in relatie tot activiteiten. Wat kost het bijvoorbeeld om een kantoorgebouw een uur eerder te verwarmen omdat 5% van de werknemers eerder begint?
  • Het op afstand meten en analyseren van de energieopbrengst door middel zonnepanelen.
  • Het meten en monitoren van energiegebruik door middel van het toepassen van smart monitoring (de zgn slimme meter)
  • Advies voor het besparen van energie

Door met behulp van monitoring en analyse uw energiegebruik inzichtelijk te maken, wordt energie zichtbaar voor u en uw portemonee. Met die informatie kunt u stappen nemen om het energiegebruik terug te dringen en zo geld te besparen.

Reduce energy, earn money and improve your life!

©2000-2012 Stuij.com - sitemap