Iedere dag groeien Dirk Jan Stuij

Use energy monitoring and reduce your energy cost!

energy_monitoring.jpgEnergiebesparen begint bij het in kaart brengen van uw energiegebruik.

Door het monitoren en analyseren van uw energiegebruik krijgt u inzicht in uw energiekosten in relatie tot het gebruik ervan voor bijvoorbeeld verwarming, koeling en ventilatie. Hiermee krijgt u inzicht in de geldstroom die energiegebruik tot stand brengt.

Met behulp van deze analyse kunt u knelpunten in uw energiegebruik blootleggen. Het oplossen van deze knelpunten kan leiden tot een energiebesparing tot wel 20%.

Mijn aandacht is gericht op het monitoren en analyseren van energie. Voor een totaalplaatje in relatie tot de complete installatie in uw bedrijfsgebouw werk ik samen met gebouwgebonden installatie adviseurs.

Praktijkcases:

  • Voor het analyseren van de totale energiebehoefte van een sportcomplex is een meet- en analyseplan ontwikkeld waarmee het totale energiegebruik van het gebouw in relatie tot gebruik en omgeving wordt onderzocht. In dit traject wordt onder andere het energieverbruik van warmtepompen gemeten om daarmee de effectiviteit van de gebruikte warmteopslag te kunnen analyseren. (klik hier voor meer details)
  • Om gebruikers thuis meer inzicht te geven in hun actuele energieverbruik is een monitorsysteem in ontwikkeling waarmee de gebruiker zijn eigen energiemeter kan uitlezen zonder tussenkomst van het energiebedrijf. Hiermee kan de gebruiker direct zijn eigen energiegebruik beoordelen. Zo wordt een efficienter gebruik van energie bevorderd, wat resulteert in energiebesparing.

Use Energy monitoring and reduce your energy cost!

©2000-2012 Stuij.com - sitemap