Use High Density measurement instruments and improve your system efficiency!

Intersil_Jupiter.jpgDoor voortgaande technologische ontwikkelingen is het mogelijk met steeds minder ruimte steeds betere meetinstrumenten te ontwikkelen met een verbazingwekkende hoge nauwkeurigheid.

Vanuit Salland Engineering heb ik meegewerkt aan deze innoverende technologische ontwikkelingen.

Met behulp van o.m. technologie van Intersil (Planet ATE) en AC modules van Applicos heb ik in teamverband high-density meetinstrumenten gerealiseerd: zoveel mogelijk meetinstrumenten in op zo min mogelijk oppervlak en met een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid.

Deze instrumenten worden als insteekkaart toegepast in bestaande test omgevingen van grote tester fabrikanten als Teradyne en LTX-Credence.

Door de bouw meetinstrumenten heb ik veel ervaring opgedaan in calibreren, integreren en specificeren van DC meetinstrumenten met hoge nauwkeurigheid.